ჩვენი ფუძნარი

22082013684

    ჩვენი ეპარქიის გაზეთ “ფუძნარს” დაარსებიდან 5 წელი შეუსრულდა.  გაზეთისათვის სასაჩუქრე მასალის მოსაპოვებლად, მისი სახელის ფუძეს _ ფუძნარის ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიას მივაშურეთ. ვსარგებლობთ შემთხვევით და მცირეოდენ ინფორმაციას მოგაწოდებთ მის შესახებ.  ადგილზე მისულებს ხარაჩოებში ჩასმული ტაძარი შემოგვეგება იმ ადამიანთა გარემოცვაში, რომელთა მზურნველმა ხელმაც მას ახალი სიცოცხლე უნდა შესძინოს. მასპინძელი გუნდი საკმაოდ წარმომადგენლობითი აღმოჩნდა: პროექტის დამფინანსებელი [...]

A Deadly Mistake Uncovered on Cell Biology and How to Avoid It

Therefore, for your convenience, you have a superb chance to monitor the development of the assigned writer and make sure an essay will be ready in a timely method. You may see the effect of John’s leadership in all groups he has been part of, states McCauley. Now, all you have to do is place [...]

The Term Paper Game

Countless writing business will offer their services claiming to deliver the highest quality papers at the most economical prices. Use the help of true academic experts and get the service you’ve earned! Prepare yourself to work hard or turn to our professional services that will help you just once you require it the most. Well, [...]

პლატონ იოსელიანის წიგნი “აღწერა დუშეთისა, თბილისის გუბერნიის ქალაქისა” (1860 წელი)

wigni platon ioselianis

  ყველა დუშელისა და ისტორიით დაინტერესებულ პირთათვის 2012 წელს მოხდა ფრიად სასარგებლო და სასიხარულო ფაქტი: წიგნად გამოიცა ისტორიის მკვლევარის, პლატონ იოსელიანის “აღწერა დუშეთისა, თბილისის გუბერნიის ქალაქისა” თხზულების ქართულ და ინგლისურ ენებზე თარგმანი.   დუშეთის შესახებ მწირი, არასისტემური და გაფანტული ინფორმაცია ყოველთვის აძნელებდა სრულფასოვანი წარმოდგენის მიღებას ქალაქის შესახებ. ინტერნეტით ინფორმაციის მიღების მცდელობის შემთხვევაშიც ძალიან მშრალ და [...]

საკუთრების უფლების აღიარება

sakutrebis uflebis mowmoba

    2007 წლის 11 ივლისს მიღებული იქნა საქართველოს კანონი “ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ”. ამ კანონით წესრიგდება პირის მიერ მართლზომიერ მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ, ასევე თვითნებურად დაკავებულ სახელმწიფო მიწაზე ამ პირთა მიერ საკუთრების უფლების აღიარება.    რას გულისხმობს ტერმინი _ მართლზომიერ მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებული მიწის [...]