ჩვენს შესახებ

არასამთავრობო ორგანიზაცია კავშირი სამოქალაქო განვითარებისათვის” დაფუძნდა 2002 წელს. მისი აღმასრულებელი დირექტორია ლია როინიშვილი.

ორგანიზაციის მისიაა: დუშეთის საზოგადოების სამოქალაქო აზროვნების ჩამოყალიბებისა და  სამოქალაქო განვითარებისათვის ხელშეწყობა, სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონის ცხოვრებაში აქტიური ჩართულობისათვის საფუძვლების შექმნა.

ჩვენი არასამთავრობო ორგანიზაციის ძირითადი საქმიანობის სფეროებია:

 • დუშეთის რეგიონში საზოგადოების ინტერესის კვლევა;
 • საგანმანათლებლო, საკონსულტაციო, საგამომცემლო საქმიანობა;
 • საინფორმაციო ბანკების შექმნა, ინფორმაციის გავრცელება, მედიის განვითარებისათვის ხელშეწყობა;
 • მიზნობრივი ჯგუფების მომსახურეობა;
 • მონიტორინგი ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობაზე და სხვა.

აიპ–ს ერთერთ ძირითად პრიორიტეტს ბოლო სამი წლის განმავლობაში წარმოადგენს ქალაქ დუშეთის კულტურული მემკვიდრეობის საკითხი. ჩვენ შევძელით ამ თემაზე საზოგადოების, ცენტრალური ხელისუფლებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ყურადღების მიქცევა და კონკრეტული შედეგების მიღწევა:

 • აიპის მიმართვის საფუძველზე მოხდა ქალაქ დუშეთის ღირებული შენობა-ნაგებობების აღწერა (პასპორტიზაცია) ძეგლთა დაცვის სააგენტოს დაფინანსებით;
 • კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებული საბჭო დღეს უკვე განიხილავს პასპორტიზაციის მასალებს შენობებისათვის სტატუსის მინიჭების თაობაზე.
 • აიპ–ის დაფინანსებით  ქალაქი დუშეთი ჩაერთო ევროსაბჭოს ინიციატივით განხორციელებულ კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო პროექტში, II ეტაპზე შევძელით ადგილობრივი ხელისუფლების ჩართვაც და ქალაქი დუშეთი წარმატებით გადავიდა III ეტაპზე.
 • კულტურული მემკვიდრეობის თემას მიეძღვნა ჩვენი გაზეთის “მემკვიდრე”–ს ერთი ნომერი, რომელიც გავავრცელეთ უფასოდ;
 •  გამოვეცით პლატონ იოსელიანის  თხზულება “აღწერა დუშეთისა, თბილისის გუბერნიის ქალაქისა” ქართულ და ინგლისურ ენებზე თარგმანით.
 • ჩვენი დაბეჯითებული მოთხოვნის საფუძველზე ადგილობრივ ბიუჯეტში გათვალისწინებული თანხით მუნიციპალიტეტის მიერ ხორციელდება ქალაქ დუშეთის ქალაქგეგმარებითი დოკუმენტაციის შესყიდვა.

ვართ ინიციატორები და აქტიურად ვმონაწილეობდით დუშეთის პირველი ტურისტული გზამკვლევის შედგენაში.

ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობაზე მონიტორინგის განხორციელების მიზნით ვერთვებით სხვადასხვა პროცესებში დამკვირვებლის სტატუსით (საჯარო მოხელის თანამდებობების დასაკავებელი კონკურსი, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის განხილვა, ინფრასტრუქტურული პროექტების განსაზღვრა და სხვა).

ჩვენი ორგანიზაცია ხელს უწყობს ადგილზე სამოქალაქო საზოგადობრივი ორგანიზაციების ურთიერთკავშირს. დროულად ვდგავთ ადგილობრივი საზოგადოებრივი პრობლემების მოგვარების პროცესში სხვადასხვა დონის სახელისუფლებო სტრუქტურების, სამოქალაქო საზოგადოებისა და ყველა დაინტერესებული მხარის ერთობლივი მონაწილეობის უზრუნველყოფისათვის საჭირო ნაბიჯებს, რითაც რეალურად ვაღწევთ შედეგს. ორგანიზაცია აქტიურად უჭერს მხარს რეგიონში არასამთავრობო სექტორის ავტორიტეტის გაზრდას, მათ ორგანიზაციულად გაძლიერებას და კოალიციურ რეჟიმში მუშაობას.

ჩვენ გაგვაჩნია სერიოზული გამოცდილება საგამომცემლო საქმიანობის კუთხით.

რეგიონში თავისუფალი აზრის ფორმირებისათვის ერთერთ უპირველეს მოთხოვნას წარმოადგენს კარგად ინფორმირებული მოქალაქეები, ამ მიზნით შევქმენით წარმოდგენილი ვებ-საიტი, რომელზეც  ვაწარმოებთ ინფორმაციების განთავსებას, რაც მნიშვნელოვანი ბერკეტია რეგიონში ინტერნეტ-მედიის შემდგომი განვითარებისათვის.

Share to Facebook
Share to Google Plus
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki